Články

Povinnosti dopravců v souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě

V souvislosti s novou právní úpravou týkající se provozování silniční dopravy platnou od 1.6.2012 jsou stanoveny přechodné podmínky týkající se již existujících dopravců k uvedení jejich podnikatelských oprávnění do souladu s novou úpravou. …

Základní registry zjednoduší ohlašování změn podnikatelů

Základní registry spuštěné v tomto měsíci zjednodušují agendu podnikatelů při vyřizování změn týkajících se jejich podnikání. Již jednou doložené, tzv. referenční údaje, nemusí být jako v minulosti ohlašovány na další úřady, tyto údaje budou…

Změna živnostenského zákona snižuje administrativu živnostníků

Snižování byrokratické zátěže živnostníků a odbourání některých povinností, které se v praxi ukázaly jako nepotřebné pro řádný provoz živnosti, si klade za cíl novela živnostenského zákona, která začala platit 30.6.2012. Podnikatelé již…

Změny v oblasti podnikání v dopravě

Zavádí se nové rozlišení druhů vozidel na malá a velká vozidla. Malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava určené pro přepravu zvířat nebo věcí o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob…

Startuje 2. ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku

S mottem „Začnete konečně makat na tom, co vás baví" startuje 2. ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku 2012 organizovaný společností T-Mobile. ZalozFirmu.cz je stejně jako v předchozím ročníku jedním z partnerů soutěže. …

Výpis z obchodního rejstříku ke stažení zdarma

Elektronický originál výpisu z obchodního rejstříku lze nyní stáhnout zdarma prostřednictvím nové aplikace obchodního rejstříku dostupné na adrese https://or.justice.cz. Po zadání názvu nebo IČ firmy a zobrazení výpisu platných údajů je v dolní…

Změna www stránek obchodního rejstříku

Údaje z obchodního rejstříku jsou s účinností od 1.4.2012 dostupné na nové internetové adrese obchodního rejstříku https://or.justice.cz.

Rozšíření nemocenské i na členy obchodních společností

Od 1.1.2012 se rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob i na společníky a jednatele společností s ručením omezeným, komandisty komanditních společností a členy družstev, a to za předpokladu, že vykonávají pro společnost práci, za kterou…

Od 1.1.2012 souhlas k umístění sídla s ověřeným podpisem

S účinností od 1.1.2012 je k zápisu společností do obchodního rejstříku vyžadován souhlas majitele objektu, ve kterém bude mít společnost sídlo, opatřený úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis musí být i na případné plné moci, …

Přihlaste se do soutěže Rozjezdy roku

Rozjezdy 2011 je nová soutěž určená pro začínající podnikatele, ve které lze získat hodnotné ceny a odbornou podporu do začátku podnikání. Soutěž vyhlásila společnost T-Mobile, ZalozFirmu.cz je jedním z partnerů soutěže. Soutěže se…