Články

Změny v legislativě s.r.o. po 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 vstupuje v platnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a pravděpodobně také nový zákon o veřejných rejstřících (v současné době čeká na podpis prezidentem republiky). Uvedené předpisy přinesou podstatné změny do…

Přihlaste se do soutěže Rozjezdy 2013 a vyhrajte ceny v hodnotě 9mil. Kč

Soutěž pro začínající podnikatele Rozjezdy roku 2013 organizovaná společností T-Mobile startuje již svým 3. ročníkem. ZalozFirmu.cz je opět jedním z partnerů soutěže. Máte podnikatelský nápad? Začali jste již s jeho realizací nebo se na…

Změny podmínek taxislužby, příležitostných doprav a drink-sos služeb

Změny v oblasti provozování taxislužby, příležitostných osobních doprav a tzv. drink-sos služeb přináší novela silničního zákona, která začne platit od 1.5.2013. Novela zcela ruší dosavadní vnitrostátní smluvní osobní přepravy a služby…

Zápis akademických titulů do obchodního rejstříku

V návaznosti na napojení obchodního rejstříku na základní registry umožňující automatické načítání a kontrolu dat zapisovaných osob přestaly některé rejstříkové soudy zapisovat do obchodního rejstříku akademické tituly registrovaných osob.…

Změna DPH

S účinností od 1.1.2013 došlo v důsledku novelizace příslušného zákona ke změně sazby DPH u některých položek zákonných poplatků na 21%. Pro dokončení registrací firem, u kterých nedošlo k úhradě zákonných poplatků do konce roku 2012, je…

Povinnosti dopravců v souvislosti se změnou zákona o silniční dopravě

V souvislosti s novou právní úpravou týkající se provozování silniční dopravy platnou od 1.6.2012 jsou stanoveny přechodné podmínky týkající se již existujících dopravců k uvedení jejich podnikatelských oprávnění do souladu s novou úpravou. …

Základní registry zjednoduší ohlašování změn podnikatelů

Základní registry spuštěné v tomto měsíci zjednodušují agendu podnikatelů při vyřizování změn týkajících se jejich podnikání. Již jednou doložené, tzv. referenční údaje, nemusí být jako v minulosti ohlašovány na další úřady, tyto údaje budou…

Změna živnostenského zákona snižuje administrativu živnostníků

Snižování byrokratické zátěže živnostníků a odbourání některých povinností, které se v praxi ukázaly jako nepotřebné pro řádný provoz živnosti, si klade za cíl novela živnostenského zákona, která začala platit 30.6.2012. Podnikatelé již…

Změny v oblasti podnikání v dopravě

Zavádí se nové rozlišení druhů vozidel na malá a velká vozidla. Malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava určené pro přepravu zvířat nebo věcí o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob…

Startuje 2. ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku

S mottem „Začnete konečně makat na tom, co vás baví" startuje 2. ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku 2012 organizovaný společností T-Mobile. ZalozFirmu.cz je stejně jako v předchozím ročníku jedním z partnerů soutěže. …