Změna DPH

S účinností od 1.1.2013 došlo v důsledku novelizace příslušného zákona ke změně sazby DPH u některých položek zákonných poplatků na 21%. Pro dokončení registrací firem, u kterých nedošlo k úhradě zákonných poplatků do konce roku 2012, je nutné opětovné přihlášení uživatelů do registračního formuláře příslušné registrace a vygenerování nové registrační dokumentace s podkladem k platbě aktuální výše těchto poplatků.