Než začnete

Před zahájením registrace nové firmy doporučujeme seznámit se s náležitostmi firmy požadovanými zákonnými předpisy, na které budete dotázáni při zadávání do registračního formuláře.

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Co potřebuji k s.r.o.?   Nezávazně vyzkoušet

Společnost s ručením omezeným je právnická osoba, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Při založení s.r.o. je nutné se rozhodnout, jaký typ zakládací listiny nebo společenské smlouvy společnost pro založení použije, určit název firmy a adresu jejího sídla, společníky a jednatele firmy, způsob, jakým za firmu jednají navenek, částku základního kapitálu a způsob jeho splacení a stanovit obory podnikání, která bude s.r.o. během své činnosti vykonávat. Podrobnější informace, co budete potřebovat k založení spol. s r.o., naleznete zde.

Živnostenský list (OSVČ)

Co potřebuji k živnostenskému listu?   Nezávazně vyzkoušet

Živnostenský list se vydává podnikatelům - osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ). Podnikatel musí při zřízení živnostenského listu určit sídlo firmy a obory podnikání, které bude jako podnikatel vykonávat. Podrobnější informace, co budete potřebovat k založení živnosti, naleznete zde.

Seznam živností

Seznam živností

Firma musí při svém založení určit obory podnikání, které bude během své činnosti vykonávat. Živnosti mohou být volné (pro jejich vyřízení se nevyžaduje žádná speciální kvalifikace) nebo vázané, řemeslné nebo koncesované (pro jejich vyřízení se vyžaduje prokázání předepsané kvalifikace, kterou musí doložit buď sám podnikatel nebo pro ně ustanovit odpovědnou osobu - garanta). Seznam živností naleznete zde.

Registrační sídla

Potřebuji sídlo

Nemáte vlastní registrační sídlo nebo nechcete umístit sídlo firmy do vlastních prostor? Využijte nabídku některého z námi nabízených office sídel.

 

NEZÁVAZNĚ VYZKOUŠET