Než začnete

Před zahájením registrace nové firmy doporučujeme seznámit se s náležitostmi firmy požadovanými zákonnými předpisy, na které budete dotázáni při zadávání do registračního formuláře.

Tip: Potřebujete k založení údaje o jiných osobách, které budou členy firmy? Stáhněte si formulář s potřebnými údaji ve formátu Word zde a pošlete ho této osobě e-mailem k vyplnění. Získané údaje pak sami zadáte při registraci firmy.

Vyberte typ firmy:

 

Živnostenské oprávnění

Podnikatel: Podnikatel je osobou provozující podnikatelskou na živnostenský list. Podnikatelem může být občan České republiky i cizinec. Podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky pro účast ve společnosti. V rámci registračního formuláře se zadají identifikační údaje podnikatele.

Sídlo: Musí být umístěno na adrese v České republice. Příklad adresy sídla: Konviktská 123, Praha 1, PSČ 110 000. Sídlo může být umístěno i v bytě. Je-li adresa sídla odlišná od adresy bydliště podnikatele, musí vlastník nemovitosti udělit písemný souhlas s umístěním sídla. V rámci registračního formuláře se zadají identifikační údaje adresy sídla a majitelů nemovitosti, ve které bude sídlo umístěno. Potvrzení o souhlasu s umístěním sídla bude zasláno emailem po dokončení registračního formuláře. Můžete zvolit i umístění sídla do některého z dostupných office center.

Předmět podnikání: V rámci registračního formuláře bude specifikován požadovaný předmět podnikání (obor činnosti) firmy. Vybrané obory živnosti volné budou automaticky registrovány jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“. Seznam předmětů podnikání je k dispozici zde.

Odpovědný zástupce pro některé obory podnikání: Pro některé specializované obory podnikání je vyžadováno ustanovení tzv. odpovědné osoby (garanta) firmy, který splňuje zákonem stanovené kvalifikační předpoklady pro provozování takového oboru podnikání. Seznam kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé obory podnikání je k dispozici zde. Odpovědnou osobu může být podnikatel nebo jiná osoba, kteří splňují danou kvalifikaci. Odpovědná osoba musí splňovat všeobecné podmínky pro výkon činnosti odpovědné osoby.

Ostatní náležitosti firmy: V rámci registračního formuláře je možné zadat jakékoliv další specifické požadavky týkající se zakládané firmy.

Elektronický podpis (volitelné): Dokumentaci potřebnou k dokončení registrace firmy je možné podepsat elektronicky přímo v rámci registračního formuláře. Pro použití elektronického podpisu je nezbytné mít v počítači nainstalovaný podpisový certifikát vystavený některým z oprávněných poskytovatelů. Elektronický podpis je podporován v počítačích s operačním systémem Windows vybavených internetovým prohlížečem s doplňkem Java Runtime Environment, verze 1.6.0 a vyšší (ke stažení zdarma zde).

 

Úplný seznam údajů zadávaných prostřednictvím registračního formuláře je k dispozici zde.

 

Společnost s ručením omezeným

Název firmy: Nesmí být shodný nebo zaměnitelný s názvem jiné firmy podnikající v České republice.

K ověření existence názvu firmy klikněte na http://or.justice.cz, zadejte požadovaný název firmy a stiskněte Enter. V případě, že zadaný název firmy již existuje, zvolte jiný název firmy. Doporučující pravidla pro správnou volbu názvu firmy naleznete zde.

or.justice.cz

Sídlo: Musí být umístěno na adrese v České republice. Příklad adresy sídla: Konviktská 123, Praha 1, PSČ 110 000. Sídlo může být umístěno i v bytě. Vlastník nemovitosti, ve které je sídlo umístěno, musí udělit písemný souhlas s umístěním sídla. V rámci registračního formuláře se zadají identifikační údaje adresy sídla a majitelů nemovitosti, ve které bude sídlo umístěno. Potvrzení o souhlasu s umístěním sídla bude zasláno emailem po dokončení registračního formuláře. Můžete zvolit i umístění sídla do některého z dostupných office center.

Předmět podnikání: V rámci registračního formuláře bude specifikován požadovaný předmět podnikání (obor činnosti) firmy. Vybrané obory živnosti volné budou automaticky registrovány jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“. Seznam předmětů podnikání je k dispozici zde.

Základní kapitál: Jedná se o prostředky, které je nutné poskytnout společnosti jako počáteční kapitál. Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč. Po zápisu firmy do obchodního rejstříku je základní kapitál firmě volně k dispozici.

Společníci firmy: Společník je majitelem firmy. Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem/bydlištěm v České republice nebo zahraničí. Společník musí splňovat všeobecné podmínky pro účast ve společnosti. V rámci registračního formuláře se zadají identifikační údaje ke všem společníkům firmy.

Výše vkladu společníků: Minimální výše vkladu každého společníka na základní kapitál firmy je 1 Kč. Vklad se skládá na dočasný bankovní účet firmy zřízený pro účely registrace, který banka podle zákona blokuje a neumožňuje dispozice s prostředky kapitálu na tomto účtu žádné osobě. Po dokončení registrace jsou prostředky odblokovány a firma může s kapitálem volně disponovat.

Jednatelé firmy: Jednatel řídí firmu a zastupuje ji navenek. Jednatelem může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem/bydlištěm v České republice nebo zahraničí. Jednatelem může být také kterýkoliv ze společníků. Jednatel musí splňovat všeobecné podmínky pro účast ve společnosti. V rámci registračního formuláře se zadají identifikační údaje ke všem jednatelům firmy.

Způsob jednání jednatelů za firmu: V případě, že firma má více jednatelů, určí se způsob, jakým budou za firmu jednat. Obvyklými způsoby jsou např. jednání každého jednatele samostatně, jednání všech jednatelů společně nebo jednání alespoň dvou jednatelů společně. Přesný způsob jednání bude zadán v rámci registračního formuláře.

Odpovědný zástupce pro některé obory podnikání: Pro některé specializované obory podnikání je vyžadováno ustanovení tzv. odpovědné osoby (garanta) firmy, který splňuje zákonem stanovené kvalifikační předpoklady pro provozování takového oboru podnikání. Seznam kvalifikačních předpokladů pro jednotlivé obory podnikání je k dispozici zde. Odpovědnou osobu může být jednatel nebo jiná osoba, kteří splňují danou kvalifikaci. Odpovědná osoba musí splňovat všeobecné podmínky pro účast ve společnosti.

Ostatní náležitosti firmy: V rámci registračního formuláře je možné zadat jakékoliv další specifické požadavky týkající se zakládané firmy.

Elektronický podpis (volitelné): Dokumentaci potřebnou k dokončení registrace firmy je možné podepsat elektronicky přímo v rámci registračního formuláře. Pro použití elektronického podpisu je nezbytné mít v počítači nainstalovaný podpisový certifikát vystavený některým z oprávněných poskytovatelů. Elektronický podpis je podporován v počítačích s operačním systémem Windows vybavených internetovým prohlížečem s doplňkem Java Runtime Environment, verze 1.6.0 a vyšší (ke stažení zdarma zde).

Jazykové verze: Dokumentace je standardně generována v jazykové verzi portálu, ve které uživatel zadá údaje do registračního formuláře. Případné nastavení jiných jazykových verzí pro jednotlivé účastníky firmy je možné nastavit v přehledu zadaných údajů registračního formuláře.

 

Úplný seznam údajů zadávaných prostřednictvím registračního formuláře je k dispozici zde.