Co je potřeba k založení živnosti

Doporučujeme před zahájením registrace firmy získat podklady, které budou vyžadovány při vyplňování registračního formuláře.

>> Podnikatel

Podnikatel je osobou provozující podnikatelskou činnost na živnostenský list. Podnikatelem může být občan České republiky i cizinec. V registračním formuláři se zadají identifikační údaje podnikatele. 

>> Sídlo

Musí být umístěno na adrese v České republice. Sídlo může být umístěno i v bytě. V registračním formuláři při založení firmy se zadají údaje o adrese sídla a majiteli objektu, kde bude sídlo umístěno. Formulář souhlasu s umístěním sídla se vygeneruje automaticky po vyplnění registračního formuláře. Souhlas s umístěním sídla se nevyžaduje, pokud se adresa sídla shoduje s adresou trvalého bydliště podnikatele. Pokud nemáte vhodné sídlo, můžete sídlo umístit i do některého z našich office center.

Potřebuji sídlo

>> Předmět podnikání

V registračním formuláři se vybere požadovaný předmět podnikání (obor činnosti) podnikatele. Živnosti volné budou automaticky registrovány jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“. Seznam předmětů podnikání je k dispozici zde.

Seznam živností

>> Odpovědný zástupce (garant)

Pro některé obory podnikání je vyžadováno splnění speciálních kvalifikačních předpokladů, jejichž seznam je k dispozici zde (po rozkliknutí příslušné živnosti). Pokud kvalifikaci nesplňuje přímo podnikatel, může ustanovit jinou osobu, která podmínky splňuje, tzv. odpovědnou osobou (garantem). V registračním formuláři se zadají identifikační údaje ke všem odpovědným osobám podnikatele a následně dodají doklady o splnění kvalifikace odpovědné osoby. Doklady není nutné dodávat v případě, že je odpovědná osoba již v minulosti podala na živnostenský úřad, ne však dříve než 1.1.2015. Doklady podané před 1.1.2015 je nutné dodat znovu, a to i v případě, že budou ohlášeny na stejný živnostenský úřad.

Kvalifikace odpovědné osoby   Jak doložit kvalifikaci

>> Ostatní požadavky

V registračním formuláři je možné zadat jakékoliv další specifické požadavky týkající se zřizované firmy podnikatele.

>> Osobní údaje

Úplný seznam údajů zadávaných do registračního formuláře při vyřízení živnostenského listu (OSVČ) je k dispozici zde.

Údaje pro založení živnostenského listu

 

NEZÁVAZNĚ VYZKOUŠET