Jak lze doložit praxi odpovědného zástupce (garanta)?

Praxe získaná v pracovním poměru

Lze doložit pracovněprávní dokumentací, ze které budou patrné jméno a datum narození osoby, druh vykonávané práce a doba výkonu práce od-do (přesným datem), např.

  • potvrzení zaměstnavatele
  • pracovní smlouva + potvrzení o trvání zaměstnání nebo poslední výplatní páska, pokud pracovní poměr nadále trvá
  • pracovní smlouva + evidenční list důchodového pojištění
  • pracovní smlouva + doklad o ukončení pracovního poměru, pokud byl pracovní poměr ukončen
  • pracovní smlouva + zápočtový list

V případě kratších pracovních úvazků se požadovaná minimální doba praxe přepočítává poměrem k plnému pracovního úvazku (např. v případě polovičního úvazku je požadovaná doba praxe dvojnásobná).

Vzor potvrzení o praxi odpovědného zástupce naleznete zde.

Vzor potvrzení praxe

Praxe získaná v rámci podnikání OSVČ

Lze doložit účetními doklady nebo obchodní dokumentací, ze které budou patrné jméno a IČO podnikatele, druh vykonávané činnosti a doba výkonu činnosti od-do (přesným datem), např.

  • daňová přiznání za požadované uplynulé období s potvrzením jejich podání na finanční úřad (razítko doručení, doručenka datové schránky, podací lístek); daňové přiznání postačuje v rozsahu stran obsahujících údaje OSVČ a zdaňovací období (zpravidla strana 1) a dále rozsah činností, za které je daňové přiznání podáváno (zpravidla strana 1 přílohy č. 1)
  • potvrzení finančního úřadu o podání daňového přiznání za požadované uplynulé období vč. uvedení hlavní činnosti podnikání specifikované v daňovém příznání
  • účetní doklady o prodeji zboží nebo poskytování služeb v předmětném období
  • potvrzení certifikovaného daňového nebo účetního poradce nebo auditora podnikatele o výkonu činnosti podnikatele

Vzor potvrzení o praxi odpovědného zástupce naleznete zde.

Vzor potvrzení praxe

 

Nejste si jisti, zda jsou vaše doklady k praxi odpovědného zástupce (garanta) dostačující? Zašlete nám je, prověříme je přímo na živnostenském úřadě.