Jak lze doložit praxi odpovědného zástupce (garanta)?

Praxe získaná v pracovním poměru

Lze doložit pracovněprávní dokumentací, ze které budou patrné jméno a datum narození osoby, druh vykonávané práce a doba výkonu práce od-do (přesným datem), např.

  • potvrzení zaměstnavatele
  • pracovní smlouva + potvrzení o trvání zaměstnání nebo poslední výplatní páska, pokud pracovní poměr nadále trvá
  • pracovní smlouva + evidenční list důchodového pojištění
  • pracovní smlouva + doklad o ukončení pracovního poměru, pokud byl pracovní poměr ukončen
  • pracovní smlouva + zápočtový list

V případě kratších pracovních úvazků se požadovaná minimální doba praxe přepočítává poměrem k plnému pracovního úvazku (např. v případě polovičního úvazku je požadovaná doba praxe dvojnásobná).

Vzor potvrzení o praxi odpovědného zástupce naleznete zde.

Vzor potvrzení praxe

Praxe získaná v rámci podnikání OSVČ

Lze doložit účetními doklady nebo obchodní dokumentací, ze které budou patrné jméno a IČO podnikatele, druh vykonávané činnosti a doba výkonu činnosti od-do (přesným datem), např.

  • daňová přiznání za požadované uplynulé období s potvrzením jejich podání na finanční úřad (razítko doručení, doručenka datové schránky, podací lístek); daňové přiznání postačuje v rozsahu stran obsahujících údaje OSVČ a zdaňovací období (zpravidla strana 1) a dále rozsah činností, za které je daňové přiznání podáváno (zpravidla strana 1 přílohy č. 1)
  • potvrzení finančního úřadu o podání daňového přiznání za požadované uplynulé období vč. uvedení hlavní činnosti podnikání specifikované v daňovém příznání
  • účetní doklady o prodeji zboží nebo poskytování služeb v předmětném období
  • potvrzení certifikovaného daňového nebo účetního poradce nebo auditora podnikatele o výkonu činnosti podnikatele

Vzor potvrzení o praxi odpovědného zástupce naleznete zde.

Vzor potvrzení praxe

 

Praxi odpovědného zástupce není nutné dokládat v případech, kdy taková praxe již byla živnostenskému úřadu v minulosti doložena, ne však dříve než před 1.1.2015 (např. vydáním živnostenského listu po 1.1.2015 nebo později nebo ustanovením odpovědným zástupcem jiného podnikatele po 1.1.2015 nebo později).

Nejste si jisti, zda jsou vaše doklady k praxi odpovědného zástupce (garanta) dostačující? Zašlete nám je, prověříme je přímo na živnostenském úřadě.