Potvrzení o praxi odpovědného zástupce (garanta)

Potvrzení o praxi odpovědného zástupce (garanta)

(vzor ke stažení zdarma)

My, níže podepsaní:

Osoba vydávající potvrzení

Jméno/Název:         

Datum narození/IČ:         

Bydliště/Sídlo:         

Zástupce:         

tímto potvrzujeme, že

Odpovědná osoba (garant)

Jméno:         

Datum narození:         

Bydliště:         

vykonával/a následující odborné činnosti:

Popis činností:         

Datum:

 • od:
 • do:

Postavení osoby:

 • osoba pověřená vedením obchodního nebo odštěpného závodu
 • osoba bezprostředně odpovědná za řízení činnosti
 • osoba vykonávající samostatné odborné práce

Způsob výkonu:

 • pracovněprávní vztah (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce nebo činnosti)
 • výkon podnikatelské činnosti (např. OSVČ nebo člen obchodní společnosti)
 • služební poměr (např. služba v bezpečnostních sborech nebo vojenská služba)
 • členský poměr (např. člen družstva)
 • jiný (specifikujte)      

Rozsah úvazku:

 • plný
 • částečný v rozsahu (specifikujte):

Datum:

Podepsán/a: