Seznam údajů pro založení živnostenského listu

Seznam údajů pro založení firmy

živnostenský list (živnostenské oprávnění, žl)

Podnikatel

Jméno
Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ
Stát
Rodné číslo
Datum narození
Pohlaví
Místo narození
Stát narození
Státní příslušnost

Sídlo firmy

Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ 

Majitel objektu sídla

Jméno nebo Název
Bydliště nebo Sídlo 

Předmět podnikání (obor činnosti)

Odpovědná osoba (pokud je požadována)

Jméno
Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ
Stát
Rodné číslo
Datum narození
Pohlaví
Místo narození
Stát narození
Státní příslušnost

Jiné údaje (nepovinné)