Co je potřeba k založení s.r.o.

Doporučujeme před zahájením registrace firmy získat podklady, které budou vyžadovány při vyplňování registračního formuláře.

>> Typ společenské smlouvy

Podle zákona může mít firma buď zjednodušenou společenskou smlouvu, která obsahuje pouze základní údaje a v ostatním se řídí zákonem, nebo rozšířenou společenskou smlouvu, která může obsahovat další ujednání nad rámec základních údajů. U zjednodušené společenské smlouvy se hradí nižší zákonné poplatky. Pro naprostou většinu firem je zjednodušená verze smlouvy zcela dostačující. Vzory základní a rozšířené společenské smlouvy naleznete zde.

Vzory společenských smluv

>> Název firmy

Nesmí být shodný nebo zaměnitelný s názvem jiné firmy. K ověření existence názvu firmy klikněte na stránky Obchodního rejstříku a zadejte požadovaný název firmy. V případě, že název již existuje, zvolte jiný název firmy. Pravidla pro správnou volbu názvu firmy naleznete zde.

Ověřit název firmy   Jak zvolit název firmy

>> Sídlo

Musí být umístěno na adrese v České republice. Sídlo může být umístěno i v bytě. V registračním formuláři při založení firmy se zadají údaje o adrese sídla a majiteli objektu, kde bude sídlo umístěno. Formulář souhlasu s umístěním sídla se vygeneruje automaticky po vyplnění registračního formuláře. Pokud nemáte vhodné sídlo, můžete sídlo umístit i do některého z našich office center.

Potřebuji sídlo

>> Předmět podnikání

V registračním formuláři se vybere požadovaný předmět podnikání (obor činnosti) firmy. Živnosti volné budou automaticky registrovány jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“. Seznam předmětů podnikání je k dispozici zde.

Seznam živností

>> Základní kapitál

Jedná se o prostředky, které je nutné poskytnout společnosti jako počáteční kapitál. Minimální výše základního kapitálu je 1 Kč, doporučujeme však zvolit kapitál vyšší alespoň 1.000 Kč. Po zápisu firmy do obchodního rejstříku je základní kapitál firmě volně k dispozici.

>> Společníci firmy

Společník je majitelem firmy. Společníkem může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem/bydlištěm v České republice nebo v zahraničí. V registračním formuláři se zadají identifikační údaje ke všem společníkům firmy.

>> Výše vkladů společníků

Minimální výše vkladu každého společníka na základní kapitál firmy je 1 Kč. Vklad se skládá na dočasný bankovní účet firmy zřízený pro účely registrace, který banka podle zákona blokuje a neumožňuje dispozice s prostředky kapitálu na tomto účtu žádné osobě. Po dokončení registrace jsou prostředky odblokovány a firma může s kapitálem volně disponovat.

>> Jednatelé firmy

Jednatel řídí firmu a zastupuje ji navenek. Jednatelem může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem/bydlištěm v České republice nebo v zahraničí. Jednatelem může být také kterýkoliv ze společníků. V registračním formuláři se zadají identifikační údaje ke všem jednatelům firmy.

>> Způsob jednání jednatelů za firmu

V registračním formuláři se zadá způsob, jakým jednatelé firmu zastupují. Obvyklými způsoby jsou jednání každého jednatele samostatně, jednání všech jednatelů společně nebo samostatné jednání s tím, že od určité částky jednají jednatelé společně.

>> Odpovědný zástupce (garant)

Pro některé obory podnikání je vyžadováno ustanovení tzv. odpovědné osoby (garanta), která splňuje zákonem stanovené kvalifikační předpoklady pro výkon živnosti. Seznam kvalifikačních předpokladů je k dispozici zde (po rozkliknutí příslušné živnosti). Odpovědnou osobu může jakákoliv osoba, která splňuje danou kvalifikaci, i když jinak není společníkem nebo jednatelem. V registračním formuláři se zadají identifikační údaje ke všem odpovědným osobám firmy a následně dodají doklady o splnění kvalifikace odpovědné osoby. Doklady není nutné dodávat v případě, že je odpovědná osoba již v minulosti podala na živnostenský úřad, ne však dříve než 1.1.2015. Doklady podané před 1.1.2015 je nutné dodat znovu, a to i v případě, že budou ohlášeny na stejný živnostenský úřad.

Kvalifikace odpovědné osoby   Jak doložit kvalifikaci

>> Ostatní požadavky

V registračním formuláři je možné zadat jakékoliv další specifické požadavky týkající se zakládané firmy.

>> Jazykové verze

Veškerá registrační dokumentace je standardně generována v českém jazyce. V případě potřeby anglické verze dokumentu je možné změnit jazyk u příslušné osoby v přehledu zadaných údajů registračního formuláře.

>> Osobní údaje

Potřebujete k založení údaje o jiných osobách, které budou členy firmy? Stáhněte si formulář s potřebnými osobními údaji a pošlete ho této osobě k vyplnění. Získané údaje pak sami zadáte do registračního formuláře při založení firmy.

Úplný seznam údajů zadávaných do registračního formuláře při založení s.r.o. je k dispozici zde.

Údaje pro založení s.r.o.   Osobní údaje účastníka

 

NEZÁVAZNĚ VYZKOUŠET