Jak správně zvolit název firmy?

Podle aktuální právní úpravy nesmí být název firmy zaměnitelný s názvem jiné již existující firmy a nesmí působit klamavě. Rejstříkové soudy dovozují zaměnitelnost názvů zejména v následujících případech:

 • Název je zcela shodný s názvem již existující firmy. Nerozhodné je přitom označení právní formy nebo velikost písmen názvu.
  chci: ALFA s.r.o
  zaměnitelné s: ALFA s.r.o., ALFA a.s., alfa družstvo apod.
 • Název je téměř shodný s názvem již existující firmy, liší se pouze v jednotlivých písmenech, dominantní kořen slova zůstává stejný.
  chci: ALFA s.r.o.
  zaměnitelné s: ALFAN s.r.o., Talfa s.r.o.
 • Název se liší označením zkratky státu.
  chci: Alfa CZ s.r.o.
  zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
 • Název se liší internetovou doménovou příponou.
  chci: ALFA.cz nebo alfa.eu
  zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
 • Název se liší vložením jednotlivé číslice.
  chci: AL1FA s.r.o.
  zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
 • Název se liší grafickými značkami, symboly nebo jinými znaky, které nejsou součástí výslovnosti firmy.
  chci: AL-FA s.r.o.
  zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
 • Název je shodný nebo zanedbatelně rozdílný z hlediska fonetické výslovnosti.
  chci: COOLDEAN s.r.o.
  zaměnitelné s: KULDIN s.r.o.
 • Název se odlišuje názvem obce.
  chci: ALFA Praha s.r.o.
  zaměnitelné s: ALFA s.r.o.
 • Název se skládá z více slov, které v obráceném pořadí jsou již součástí názvu jiné firmy.
  chci: ALFA REALITY s.r.o.
  zaměnitelné s: REALITY ALFA s.r.o.
 • Název se liší dodatkovým slovem, které je obecným označením pro firmu nebo příslušnost k firemnímu koncernu.
  chci: ALFA Company s.r.o.
  zaměnitelné s: ALFA s.r.o., ALFA Corporation s.r.o., ALFA Holding s.r.o. apod.
 • Název vyjadřuje aktivitu, které se neshoduje s předmětem podnikání firmy.
  chci: ALFA pekařství s.r.o.
  klamavost: firma nemá živnostenské oprávnění pro obor podnikání „pekařství"
 • Název vyvolává dojem, že se jedná o veřejnoprávní instituci.
  chci: Energetické služby společnost České republiky
  klamavost: nejedná se o veřejnoprávní úřad
 • Název obsahuje jméno osoby, která není účastníkem firmy.
  chci: Truhlářství Novák s.r.o.
  klamavost: osoba jménem Novák není účastníkem firmy

Název firmy je v rámci registračního procesu ověřován a v případě možné zaměnitelnosti je uživateli doporučeno název upravit. Úpravu lze provést např. přidáním dodatkového, alespoň dvouslabičného slova (např. Solutions, Management, Trading apod.). Název firmy se nemusí nutně shodovat s obchodní „značkou" podnikatele, tj. označením, pod kterým podnikatel propaguje své výrobky, užívá logo, internetovou doménu apod.

Uvedená vymezení vychází z rozhodovací praxe rejstříkových soudů a mají pouze doporučující charakter. V případě požadavku podnikatele na registraci firmy s jím zvoleným názvem lze registraci provést na vlastní riziko podnikatele.