Seznam údajů pro založení s.r.o.

Seznam údajů pro založení firmy

společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Název firmy

Sídlo firmy

Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ 

Majitel objektu sídla

Jméno nebo Název
Bydliště nebo Sídlo 

Předmět podnikání (obor činnosti)

Společník (pokud je fyzickou osobou)

Jméno
Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ
Stát
Rodné číslo
Datum narození
Místo narození
Stát narození
Státní příslušnost

Společník (pokud je právnickou osobou)

Název firmy
Identifikační číslo IČ
Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ
Stát
Údaje o zástupci společníka - fyzické osobě 

Výše základního kapitálu

Výše vkladu každého společníka

Jednatel (pokud je fyzickou osobou)

Jméno
Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ
Stát
Rodné číslo
Datum narození
Místo narození
Stát narození
Státní příslušnost

Jednatel (pokud je právnickou osobou)

Název firmy
Identifikační číslo IČ
Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ
Stát
Údaje o zástupci jednatele - fyzické osobě 

Způsob jednání jednatelů za společnost

Odpovědná osoba (pokud je požadována)

Jméno
Příjmení
Rodné příjmení
Titul před jménem
Titul za jménem
Ulice
Číslo domu
Obec
Část obce
PSČ
Stát
Rodné číslo
Datum narození
Místo narození
Stát narození
Státní příslušnost

Jiné údaje (nepovinné)