Seznam předmětů podnikání

 • Nemovitosti
 • Obchod, dražby, pronájmy
 • Poradenství, zprostředkování, oceňování
 • Služby osobní
 • Služby obchodní a profesní
 • Služby všeobecné a ostatní
 • Stavebnictví a řemesla
 • Zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybářství
 • Doprava, dopravní prostředky, poštovní a kurýrní služby
 • Stroje, nástroje, přístroje a zařízení
 • Potravinářství
 • Pohostinství a ubytování
 • Kovy a kovové výrobky
 • Dřevozpracující činnosti, papírnictví
 • Nerosty a suroviny (dobývání, zpracování)
 • Textilie, oděvy,obuv, kůže
 • Chemie, plasty, pryže
 • Sklo, keramika
 • Elektřina, teplo, plyn, voda, odpady
 • Bezpečnost, ochrana osob, zdraví a majetku
 • Zbraně, výbušniny
 • Ostatní specializovaná výroba
 • Informační technologie
 • Věda, výzkum, vzdělávání, výuka
 • Vydavatelství, nakladatelství, audiovizuální díla, zpravodajství
 • Zdravotnictví, záchranářství
 • Zábava, sport, cestování, životní styl
 • Ostatní