Osobní údaje účastníka firmy

Osobní údaje účastníka firmy

(vzor ke stažení zdarma)

Obecné údaje

Jméno
Příjmení
Rodné příjmení (u příslušníků ČR)
Titul před jménem
Titul za jménem
Rodné číslo (u příslušníků ČR)
Datum narození
Místo narození
Stát narození
Státní příslušnost

Bydliště

Ulice
Číslo domu (popisné nebo evidenční)
Číslo domu (orientační)
Obec
Část obce
Okres
PSČ
Stát