Články

Přizpůsobte zakladatelskou dokumentaci vaší firmy legislativě 2014 online!

Podle nových zákonů platných od 1.1.2014 jsou všechny firmy povinny přizpůsobit své zakladatelské smlouvy a zápisy v obchodním rejstříku aktuální právní úpravě. Změny musí být provedeny nejpozději do 30.6.2014. Při nesplnění této povinnosti v…

Založení s.r.o. 2014

Portál www.ZalozFirmu.cz je již od počátku roku plně přizpůsoben nové legislativě platné pro zakládání společností s ručením omezeným v roce 2014 a umožňuje i nadále komplexní zakládání nových firem online i podle nových právních předpisů. Mezi…

Nastavení elektronického podepisování - změny

V souvislosti s posledními aktualizacemi Javy, která je využívána k možnosti elektronického podepisování dokumentace na www.ZalozFirmu.cz může docházet k bezpečnostním výstrahám nebo zablokování aplikace pro elektronický podpis. Pro správné…

Z médií: Eseróčka za 1 Kč ulehčují zakládání firem, nezapomeňte však na vyšší odpovědnost

Petr Čížek z www.ZalozFirmu.cz komentuje pro portál www.podnikatel.cz novinky, které do zakládání nových firem přinesl nový zákon o obchodních korporacích. Celý článek naleznete zde.

Důležitá změna pro prodejce lihovin a provozovatele restauračních zařízení

Novelou živnostenského zákona z října 2013 se pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin nově vyžaduje udělení koncesované živnosti. Tato změna se kromě prodejců lihovin v obchodě týká také podnikatelů, kteří lihoviny prodávají…

Změny v legislativě s.r.o. po 1.1.2014

Dnem 1.1.2014 vstupuje v platnost nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a pravděpodobně také nový zákon o veřejných rejstřících (v současné době čeká na podpis prezidentem republiky). Uvedené předpisy přinesou podstatné změny do…

Přihlaste se do soutěže Rozjezdy 2013 a vyhrajte ceny v hodnotě 9mil. Kč

Soutěž pro začínající podnikatele Rozjezdy roku 2013 organizovaná společností T-Mobile startuje již svým 3. ročníkem. ZalozFirmu.cz je opět jedním z partnerů soutěže. Máte podnikatelský nápad? Začali jste již s jeho realizací nebo se na…

Změny podmínek taxislužby, příležitostných doprav a drink-sos služeb

Změny v oblasti provozování taxislužby, příležitostných osobních doprav a tzv. drink-sos služeb přináší novela silničního zákona, která začne platit od 1.5.2013. Novela zcela ruší dosavadní vnitrostátní smluvní osobní přepravy a služby…

Zápis akademických titulů do obchodního rejstříku

V návaznosti na napojení obchodního rejstříku na základní registry umožňující automatické načítání a kontrolu dat zapisovaných osob přestaly některé rejstříkové soudy zapisovat do obchodního rejstříku akademické tituly registrovaných osob.…

Změna DPH

S účinností od 1.1.2013 došlo v důsledku novelizace příslušného zákona ke změně sazby DPH u některých položek zákonných poplatků na 21%. Pro dokončení registrací firem, u kterých nedošlo k úhradě zákonných poplatků do konce roku 2012, je…