Články

Přizpůsobení zakládacích listin legislativě 2014 nevyžaduje formu notářského zápisu

Vrchní soud v Praze vydal dne 26.11.2014 rozhodnutí, kterým potvrdil, že k přizpůsobení zakládacích listin nebo stanov společností s ručením omezeným novému zákonu o obchodních korporacích (ZOK) není nutný notářský zápis, ale postačuje pouze…

Plná moc k založení s.r.o. nevyžaduje formu notářského zápisu

Nejvyšší soud ČR vydal dne 27.11.2014 rozhodnutí, kterým potvrdil, že pokud je společnost s ručením omezeným zakládána zástupcem na základě plné moci, nemusí být taková plná moc sepsána formou notářského zápisu. Založení s.r.o. na základě plné moci…

Nové sídlo pro založení firmy v Brně

Na www.ZalozFirmu.cz byla rozšířena nabídka poskytovaných registračních sídel o město Brno. Office centrum se nachází v ulici Lidická a kromě poskytnutí adresy sídla nabízí také plně vybavené kanceláře s administrativním a technickým…

Problémy s fungováním obchodního rejstříku

Ministerstvo spravedlnosti zavádí v těchto dnech novou aplikaci obchodního rejstříku, která však zatím vykazuje značnou chybovost a výpadky. V důsledku toho dochází k prodlevám se zpracováním registrací na obchodním rejstříku o několik dnů až…

ZalozFirmu.cz českým vyslancem na akci Evropského týdne malých a středních podniků

ZalozFirmu.cz byla jmenována českým zástupcem na summitu Evropského týdne malých a středních podniků, který se uskutečnil začátkem října 2014 v italské Neapoli. Tématem letošního setkání byla podpora digitálních technologií v podnikání malých a…

Z médií: Chcete založit firmu? Poradíme vám, podle čeho zvolit výši základního kapitálu.

Petr Čížek z www.ZalozFirmu.cz komentuje pro portál www.podnikatel.cz, jaké aspekty by měli podnikatelé brát v potaz při stanovení výše základního kapitálu firmy. Celý článek naleznete zde.

Z médií: Vyplatí se podřídit zákonu o obchodních korporacích? Zeptali jsme se odborníků.

Petr Čížek z www.ZalozFirmu.cz se pro portál www.podnikatel.cz vyjadřuje k otázce, zda se pro firmy vyplatí provést dobrovolné podřízení zákonu o obchodních korporací jako celku. Celý článek naleznete zde.

Přizpůsobte zakladatelskou dokumentaci vaší firmy legislativě 2014 online!

Podle nových zákonů platných od 1.1.2014 jsou všechny firmy povinny přizpůsobit své zakladatelské smlouvy a zápisy v obchodním rejstříku aktuální právní úpravě. Změny musí být provedeny nejpozději do 30.6.2014. Při nesplnění této povinnosti v…

Založení s.r.o. 2014

Portál www.ZalozFirmu.cz je již od počátku roku plně přizpůsoben nové legislativě platné pro zakládání společností s ručením omezeným v roce 2014 a umožňuje i nadále komplexní zakládání nových firem online i podle nových právních předpisů. Mezi…

Nastavení elektronického podepisování - změny

V souvislosti s posledními aktualizacemi Javy, která je využívána k možnosti elektronického podepisování dokumentace na www.ZalozFirmu.cz může docházet k bezpečnostním výstrahám nebo zablokování aplikace pro elektronický podpis. Pro správné…