Přizpůsobte zakladatelskou dokumentaci vaší firmy legislativě 2014 online!

Podle nových zákonů platných od 1.1.2014 jsou všechny firmy povinny přizpůsobit své zakladatelské smlouvy a zápisy v obchodním rejstříku aktuální právní úpravě. Změny musí být provedeny nejpozději do 30.6.2014. Při nesplnění této povinnosti v předepsané lhůtě soud nařídí zrušení firmy a provedení její likvidace.

Na portálu ZalozFirmu.cz byla zprovozněna doplňková aplikace, která umožňuje u firem založených přes tento portál přizpůsobení firemní dokumentace novým právním předpisům plně online. Prováděné změny zahrnují:

  • přizpůsobení zakladatelských nebo společenských smluv v rozsahu vypuštění zrušených ustanovení, přizpůsobení terminologie a založení takto přizpůsobené dokumentace do sbírky listin rejstříkového soudu (změny nemění vnitřní organizaci společnosti, práva a povinnosti společníků, oprávnění jednatelů apod.)
  • zápis chybějících údajů do obchodního rejstříku, které podle předtím platné legislativy nebyly zapisovány, např. údaj o počtu jednatelů, druhu podílu apod.

Po provedení změn obdrží uživatel úplné znění společenské smlouvy a výpis z obchodního rejstříku plně přizpůsobené aktuální legislativě 2014.

Více informací a online formulář k provedení změny naleznete na http://www.zalozfirmu.cz/zmeny2014/.