Změny dokumentace 2014

Podle předpisů platných od 1.1.2014 jsou všechny společnosti povinny přizpůsobit své zakladatelské smlouvy a zápisy v obchodním rejstříku aktuální právní úpravě. Změny musí být provedeny nejpozději do 30.6.2014. Při nesplnění této povinnosti v předepsané lhůtě soud nařídí zrušení firmy a provedení její likvidace.

Následující průvodce umožňuje přizpůsobit zakladatelskou dokumentaci a chybějící údaje v obchodním rejstříku společností s ručením omezeným (s.r.o.) legislativě 2014 online. V rámci registračního formuláře uživatel zkontroluje platnost v systému evidovaných údajů o založené firmě. Po následném ověření provozovatelem bude nová zakladatelská dokumentace odeslána uživateli a aktualizována v příslušném veřejném rejstříku.

Bližší informace k postupu přizpůsobení dokumentace 2014

Nová legislativa platná od 1.1.2014 ukládá všem firmám založeným do roku 2013, aby nejpozději do 30.6.2014 přizpůsobili svou firemní dokumentaci této nové právní úpravě. Změny zahrnují:

  • přizpůsobení společenských smluv nebo zakladatelských listin v rozsahu doplnění zákonem předepsaných náležitostí, vypuštění zrušených ustanovení a přizpůsobení nové terminologie, a založení takto přizpůsobené dokumentace do sbírky listin příslušného obchodního rejstříku;
  • zápis chybějících údajů do obchodního rejstříku, které podle předchozí legislativy nebyly do rejstříku zapisovány, např. údaj o počtu jednatelů, druhu podílu apod.

V případě nesplnění uvedených povinností může rejstříkový soud po předchozí výzvě firmu zrušit a nařídit ukončení její činnosti s provedením soudní likvidace.

Postup přizpůsobení dokumentace

  1. Uživatel se přihlásí do portálu pod svým standardním přihlašovacím jménem a heslem, které použil dříve pro založení nové firmy.
  2. V seznamu registrací (Moje registrace) klikne u příslušné založené firmy na odkaz „Přizpůsobit dokumentaci stavu 2014“ .
  3. V přehledu údajů zkontroluje aktuálnost zadaných dat, v případě změn tyto upraví kliknutím na odkaz „Opravit“.
  4. Po dokončení formuláře systém automaticky vygeneruje registrační dokumentaci nutnou k dokončení přizpůsobení změn 2014 a zašle ji na e-mail uživatele.
  5. Po potvrzení správnosti zadaných údajů lze dokumentaci zkompletovat a zaslat do naší kanceláře. Po dokončení změn 2014 bude uživateli zasláno aktuální znění společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a aktuální výpis z obchodního rejstříku.

V případě požadavku uživatele na provedení i jiných změn týkajících se firmy nás kontaktujte.