Založení s.r.o. 2014

Portál www.ZalozFirmu.cz je již od počátku roku plně přizpůsoben nové legislativě platné pro zakládání společností s ručením omezeným v roce 2014 a umožňuje i nadále komplexní zakládání nových firem online i podle nových právních předpisů. Mezi nejdůležitější změny patří:

Kapitál od 1 Kč

Zakladatelé mají možnost založit s.r.o. s minimálním kapitálem již od výše 1 Kč. Kapitál musí být vyjádřen v celých korunách, jeho maximální výše není omezena. Pro účely budoucího fungování firmy se doporučuje stanovit kapitál alespoň v částce 1.000 Kč; zcela minimální výše kapitálu neumožňuje další dělení podílu, což může být omezující např. při eventuálním budoucím vstupu dalšího společníka do firmy.

Více obchodních podílů v držení jediného společníka

Jediný společník může vlastnit neomezený počet podílů ve společnosti. Tuto možnost využijí například podnikatelé, kteří uvažují o budoucím vstupu dalšího společníka ve firmě. Při převodu je v takovém případě možné převést již existující dílčí podíl a není nutné podstupovat časově i nákladově náročnější proces spojený s rozdělením podílu a následným převodem takto oddělené části na nového společníka.

Podíl ve formě kmenového listu

Podíl ve společnosti může být vydán ve formě tzv. kmenového listu. Jedná se o cenný papír, který funguje podobně jako akcie u akciových společností. Při převodu podílu vydaného ve formě kmenového listu postačuje převést kmenový list rubopisem (označením nabyvatele na rubové části listu). Při vydání kmenového listu nesmí být omezena převoditelnost podílů na jiného společníka nebo třetí osoby.

Jednatel jako právnická osoba

Jednatelem může nově být i právnická osoba, a to jak tuzemská tak i zahraniční. Při zápisu právnické osoby se do rejstříku zapíše také osoba, která je oprávněna tuto právnickou osobu zastupovat. Zástupcem může být buď statutární orgán (jednatel)  nebo i jiná osoba na základě zvlášť uděleného zmocnění.

Minimální splátka základního kapitálu

V případě, že se společníci rozhodnou splácet kapitál ve splátkách, je minimální splátkou 30% předepsaného kapitálu firmy, na rozdíl od dříve předepsaných 50%.

Řetězení společností

Od 1.1.2014 byl zrušeno omezení, které zakazovalo jedinému společníkovi vlastnit více než 3 společnosti s ručením omezeným nebo jednočlenné společnosti s ručením omezeným vlastnit jinou společnost s ručením omezeným. Aktuální právní úprava žádné omezení v tomto směru nestanovuje. Zákon rovněž zrušil dříve stanovené omezení maximálního počtu 50 společníků ve firmě, nová úprava počet společníků ve firmě také nelimituje.

Úpravy zakladatelské listiny a ostatní dokumentace

Zakladatelské listiny i další dokumentace potřebná k registraci firmy v příslušných rejstřících jsou plně přizpůsobeny požadavkům legislativy roku 2014.