Přizpůsobení zakládacích listin legislativě 2014 nevyžaduje formu notářského zápisu

Vrchní soud v Praze vydal dne 26.11.2014 rozhodnutí, kterým potvrdil, že k přizpůsobení zakládacích listin nebo stanov společností s ručením omezeným novému zákonu o obchodních korporacích (ZOK) není nutný notářský zápis, ale postačuje pouze vyhotovení úplného znění aktualizovaných listin v prosté formě.

Jak jsme vás již informovali, podle legislativy platné od 1.1.2014 měly všechny společnosti založené před rokem 2014 přizpůsobit své zakladatelské listiny novému ZOK nejpozději do 30.6.2014. Společnostem bylo nadto uloženo, aby do obchodního rejstříku doregistrovaly také chybějící údaje, které se dle aktuální legislativy do rejstříku zapisují.

Ke splnění této povinnosti následně začaly rejstříkové soudy vyžadovat sepsání notářského zápisu, což podstatně navyšovalo náklady na provedení těchto změn. Částky vynaložené na přizpůsobení zakladatelských listin nové legislativě se tak většinou vyšplhaly až do desítek tisíc Kč.

V soudním řízení iniciovaném naší kanceláří však Vrchní soud v Praze potvrdil, že tento typ změn nepředstavuje zásah do vnitřní organizace firmy, ale je pouze vyhověním zákonnému požadavku uvedení listin do souladu s novými předpisy. Takový typ změn nevyžaduje sepsání notářského zápisu, ale postačuje, aby jednatel firmy vyhotovil úplné znění listin v prosté formě a takto vyhotovené úplné znění založil do sbírky listin rejstříkového soudu.

Plný text rozhodnutí naleznete zde.

V případě, že jste přizpůsobení listin doposud neprovedli a máte zájem o asistenci s jeho dokončením, kontaktujte nás zde. Firmy založené přes www.ZalozFirmu.cz mohou využít i online modul dostupný zde.