Plná moc k založení s.r.o. nevyžaduje formu notářského zápisu

Nejvyšší soud ČR vydal dne 27.11.2014 rozhodnutí, kterým potvrdil, že pokud je společnost s ručením omezeným zakládána zástupcem na základě plné moci, nemusí být taková plná moc sepsána formou notářského zápisu.

Založení s.r.o. na základě plné moci se po 1.1.2014 stalo v řadě případů komplikovanější, neboť naprostá většina notářských úřadů a některé rejstříkové soudy s odkazem na nový občanský zákoník začaly vyžadovat, aby zástupce předložil plnou moc ve formě notářského zápisu, tj. nikoliv pouze s úředně ověřeným podpisem, jak bylo do té doby běžné.

V soudním sporu vedeném naší kanceláří potvrdil Nejvyšší soud takový požadavek jako neoprávněný. Ztotožnil se přitom s naší právní argumentací, že forma plné moci při založení s.r.o. se řídí jiným zákonem, který formu notářského zápisu nevyžaduje. Pro založení s.r.o. tak nadále postačuje udělení plné moci, na které bude podpis osoby pouze úředně ověřen.

Plný text rozhodnutí naleznete zde.