Články

Změny v oblasti podnikání v dopravě

Zavádí se nové rozlišení druhů vozidel na malá a velká vozidla. Malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava určené pro přepravu zvířat nebo věcí o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob…

Startuje 2. ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku

S mottem „Začnete konečně makat na tom, co vás baví" startuje 2. ročník soutěže pro začínající podnikatele Rozjezdy roku 2012 organizovaný společností T-Mobile. ZalozFirmu.cz je stejně jako v předchozím ročníku jedním z partnerů soutěže. …

Výpis z obchodního rejstříku ke stažení zdarma

Elektronický originál výpisu z obchodního rejstříku lze nyní stáhnout zdarma prostřednictvím nové aplikace obchodního rejstříku dostupné na adrese https://or.justice.cz. Po zadání názvu nebo IČ firmy a zobrazení výpisu platných údajů je v dolní…

Změna www stránek obchodního rejstříku

Údaje z obchodního rejstříku jsou s účinností od 1.4.2012 dostupné na nové internetové adrese obchodního rejstříku https://or.justice.cz.

Rozšíření nemocenské i na členy obchodních společností

Od 1.1.2012 se rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob i na společníky a jednatele společností s ručením omezeným, komandisty komanditních společností a členy družstev, a to za předpokladu, že vykonávají pro společnost práci, za kterou…

Od 1.1.2012 souhlas k umístění sídla s ověřeným podpisem

S účinností od 1.1.2012 je k zápisu společností do obchodního rejstříku vyžadován souhlas majitele objektu, ve kterém bude mít společnost sídlo, opatřený úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis musí být i na případné plné moci, …

Přihlaste se do soutěže Rozjezdy roku

Rozjezdy 2011 je nová soutěž určená pro začínající podnikatele, ve které lze získat hodnotné ceny a odbornou podporu do začátku podnikání. Soutěž vyhlásila společnost T-Mobile, ZalozFirmu.cz je jedním z partnerů soutěže. Soutěže se…

Změna soudních poplatků za zápis do obchodního rejstříku

S účinností od 1.9.2011 dochází podle schválené novely příslušného zákona ke změně výše soudních poplatků za zápisy nových společností do obchodního rejstříku. Namísto dosavadního soudního poplatku 5.000 Kč bude zápis akciové společnosti…

ZalozFirmu.cz vítězem národního kola Cen za přínos podnikání 2011

1. místo a nominaci za Českou republiku do celoevropského kola soutěže Cen za přínos podnikání 2011 (European Enterprise Awards 2011) získal projekt ZalozFirmu.cz v národním kole této soutěže. Soutěž Ceny za přínos podnikání je vyhlašována…

Zakládání firem v anglickém jazyce

Na www.ZalozFirmu.cz byla spuštěna anglická verze portálu umožňující bezplatné zakládání nových firem také v anglickém jazyce. Registrace firmy v anglickém jazyce probíhá obdobně jako běžné založení firmy přes elektronický registrační…