Změna živnostenského zákona snižuje administrativu živnostníků

Snižování byrokratické zátěže živnostníků a odbourání některých povinností, které se v praxi ukázaly jako nepotřebné pro řádný provoz živnosti, si klade za cíl novela živnostenského zákona, která začala platit 30.6.2012.

Podnikatelé již nejsou povinni označovat svoji provozovnu identifikačním číslem. I nadále však zůstává zachována povinnost u provozoven určených pro prodej zboží/služeb spotřebitelům označit zvenku jméno a příjmení osoby odpovědné za činnost provozovny, provozní dobou a v případě poskytování ubytování kategorií a třídou ubytovacího zařízení.

Podnikatelé mohou požádat živnostenský úřad, aby v případě změny trvalého bydliště automaticky změnil na novou adresu i místo jejich podnikání. Při změně adresy bydliště již pak není nutné ohlašovat změnu místa podnikání, živnostenský úřad provede takovou změnu automaticky.

Prostřednictvím živnostenského úřadu v rámci jednoho podání lze ohlásit změny týkající se podnikatele rovněž na další státní orgány, např. finanční úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu nebo úřad práce.

Novela upravuje způsob pokračování v živnosti v případě úmrtí podnikatele rozšířením oprávněných osob a vymezením jejich oprávnění do skončení dědického řízení tak, aby byl zajištěn plynulý přechod podniku z podnikatele na jeho nástupce.