Změny v oblasti podnikání v dopravě

Zavádí se nové rozlišení druhů vozidel na malá a velká vozidla. Malým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava určené pro přepravu zvířat nebo věcí o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče. Velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava určené pro přepravu zvířat nebo věcí o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

Živnost k provozování silniční dopravy zůstává nadále koncesovaná. Žádost o koncesi se podává k živnostenskému úřadu, k žádosti se vyjadřuje příslušný dopravní úřad. K žádosti se dokládá:

  • doklad o sídle firmy, které musí být v České republice v prostorách, v nichž podnikatel uchovává podnikovou dokumentaci a vykonává zde činnost týkající se provozovaných vozidel;
  • doklad o dobré pověsti, kterou se rozumí bezúhonnost podle živnostenského zákona, pokud ji podnikatel nepozbyl rozhodnutím dopravního úřadu;
  • u velkých vozidel doklad o finanční způsobilosti představující kapitál ve výši alespoň 230.000 Kč pro jedno vozidlo nebo odpovídající bankovní záruku, pojištění profesní odpovědnosti apod.; a
  • u velkých vozidel doklad o ustanovení odborně způsobilého odpovědného zástupce, který složil příslušnou zkoušku. Odpovědný zástupce musí mít skutečnou vazbu k provozované firmě a musí řídit dopravní činnost firmy.

Doba vyřízení koncese je do 60 dnů.