Základní registry zjednoduší ohlašování změn podnikatelů

Základní registry spuštěné v tomto měsíci zjednodušují agendu podnikatelů při vyřizování změn týkajících se jejich podnikání. Již jednou doložené, tzv. referenční údaje, nemusí být jako v minulosti ohlašovány na další úřady, tyto údaje budou uloženy na jednom místě, odkud budou sdíleny ostatními orgány státní správy. V praxi tak postačí např. v případě změny sídla ohlásit tuto změnu příslušnému obchodnímu rejstříku, odkud bude změna automaticky aktualizována i do ostatních systémů.

Kromě zákonem vyžadovaných údajů může podnikatel udělit souhlas i k tomu, aby o těchto změnách byly automaticky informovány i další napojené subjekty, např. banka, pojišťovna, dodavatelé plynu apod.

Žádost o změnu lze podat také prostřednictvím kontaktního místa CzechPoint. Na tomto místě lze požádat i o vydání výpisu údajů, které stát vede o podnikateli a výpisu s informacemi, kdy a z jakého důvodu do těchto údajů nahlížel.

Výpisy nebo žádosti lze pořizovat i vzdáleně prostřednictvím datových schránek podnikatele.