Zápis akademických titulů do obchodního rejstříku

V návaznosti na napojení obchodního rejstříku na základní registry umožňující automatické načítání a kontrolu dat zapisovaných osob přestaly některé rejstříkové soudy zapisovat do obchodního rejstříku akademické tituly registrovaných osob. Tento postup odůvodňují skutečností, že akademický titul není tzv. referenčním údajem (tj. státem garantovaným správným údajem), netvoří součást jména a příjmení osoby a nepatří mezi zákonem vymezené údaje v obchodním rejstříku registrované.

V případě zamítnutí zápisu akademického titulu do obchodního rejstříku je dána možnost podání odvolání k nadřízenému soudu k přezkoumání správnosti uvedeného postupu. Doba odvolacího řízení však v současné době trvá ca 6 - 12 měsíců, přičemž po tuto dobu nelze zakládanou firmu používat pro běžnou podnikatelskou činnost, složený základní kapitál musí být po celou dobu odvolacího řízení blokovaný na účtu firmy.

S ohledem na uvedené žádáme uživatele, aby v případě, že trvají na zápisu akademického titulu do obchodního rejstříku, uvedli tuto skutečnost v kroku 10 registračního formuláře (ostatní náležitosti) nebo kontaktovali naši linku registrační podpory k domluvení dalšího postupu.