Změny podmínek taxislužby, příležitostných doprav a drink-sos služeb

Změny v oblasti provozování taxislužby, příležitostných osobních doprav a tzv. drink-sos služeb přináší novela silničního zákona, která začne platit od 1.5.2013.

Novela zcela ruší dosavadní vnitrostátní smluvní osobní přepravy a služby drink-sosů, které bude možné nadále provozovat pouze v režimu standardní taxislužby. Příležitostná doprava zůstane zachována pouze pro dopravu mezinárodní nebo dopravu vnitrostátní pro více než 9 osob.

Novela ruší některé nadbytečné administrativní zátěže provozování taxislužby týkající se např. označování aut, vydávání dokladů apod. Všichni řidiči taxislužby (včetně bývalých řidičů osobních přeprav a drink-sosů) však nadále budou muset splňovat podmínku spolehlivosti a mít průkaz řidiče taxislužby. Vozidlo také bude moci být evidováno pouze u jednoho provozovatele a mezi provozovatelem a řidičem bude muset být základní pracovní vztah.

Bližší informace o podmínkách novely včetně doporučení při přechodu ze stávajících druhů doprav naleznete zde.