Z médií: Komentář k rozhodnutí Nejvyššího soudu o formě plné moci k založení s.r.o.

Velkou diskuzi vyvolal Nejvyšší soud svým nedávným rozhodnutím, kterým potvrdil, že plná moc k založení s.r.o. ani pro jiné účely, při kterých se sepisuje notářský zápis, nemusí mít sama o sobě formu notářského zápisu. Postačuje v takových případech úřední ověření podpisu jako v minulosti (informovali jsme zde).

Petr Čížek ze ZalozFirmu.cz se v časopisu Bulletin advokacie zamýšlí nad dopady tohoto rozhodnutí pro právní praxi.

Plný text článku naleznete zde.