Nejvyšší soud: přizpůsobení zakládacích listin nevyžaduje formu notářského zápisu

Nejvyšší soud ČR vydal dne 12.2.2015 rozhodnutí, kterým potvrdil, že pro splnění zákonem dané povinnosti firem přizpůsobit své zakládací listiny novému zákonu o obchodních korporacích není vyžadována forma notářského zápisu. Postačuje vyhotovení úplného znění zakládací listiny v prosté formě a její následné zaregistrování na obchodním rejstříku.

V řízení vedeném naší kanceláří se tak i Nejvyšší soud ztotožnil s již předtím vydaným rozhodnutím Vrchního soudu v Praze v podobné věci (informovali jsme zde).

Plný text rozhodnutí naleznete zde.

Potřebujete přizpůsobit zakladatelskou dokumentaci vaší firmy nové legislativě 2014? Nemusíte utrácet velké částky za sepisování notářských zápisů, přizpůsobení provedeme jednoduše za vás. V případě zájmu nás kontaktujte zde.