Mohu doložit předchozí praxi odpovědného zástupce (garanta) živnostenským listem?

Praxi odpovědného zástupce nelze doložit živnostenským listem, neboť živnostenské úřady nepovažují samotnou existenci živnostenského listu za doklad, že praxe byla skutečně vykonávána.

Praxi lze doložit některým ze způsobů uvedenými zde.