Mohu doložit předchozí praxi odpovědného zástupce (garanta) živnostenským listem?

Praxi odpovědného zástupce nelze doložit živnostenským listem, neboť živnostenské úřady nepovažují samotnou existenci živnostenského listu za doklad, že praxe byla skutečně vykonávána.

Praxi lze doložit některým ze způsobů uvedenými zde.

Praxi odpovědného zástupce není nutné dokládat v případech, kdy taková praxe již byla živnostenskému úřadu v minulosti doložena, ne však dříve než před 1.1.2015 (např. vydáním živnostenského listu po 1.1.2015 nebo později nebo ustanovením odpovědným zástupcem jiného podnikatele po 1.1.2015 nebo později).