Společenská smlouva s.r.o. základní vzor podle zákona o obchodních korporacích

Společenská smlouva základní vzor podle ZOK

Vzor společenské smlouvy společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) stanovené podle zákona o obchodních korporacích Ministerstvem spravedlnosti ČR ke stažení zdarma. Tento vzor společenské smlouvy obsahuje základní zákonem vymezené náležitosti, v ostatním se právní poměry společnosti řídí zákonem o obchodních korporacích. Při založení s.r.o. se společenskou smlouvou podle tohoto vzoru se nehradí soudní poplatek za zápis do obchodního rejstříku a účtují se nižší notářské poplatky.

I. Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: [název]

II. Společníci

Společníky společnosti jsou:

- [jméno společníka 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno společníka 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno společníka 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

III. Sídlo

Obcí, v níž se nachází sídlo společnosti je [obec].

IV. Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

- [předmět podnikání 1]

- [předmět podnikání 2]

- [předmět podnikání 3]

V. Základní kapitál 

Výše základního kapitálu společnosti činí [částka základního kapitálu] Kč.

VI. Vklad do základního kapitálu, správce vkladu

1. Výše vkladu společníka [jméno společníka 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] připadající na jeho podíl je [výše vkladu společníka 1] Kč. [jméno společníka 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] se zavazuje vložit do společnosti částku [výše vkladu společníka 1] Kč a splnit tuto vkladovou povinnost splacením do 30 dnů od založení společnosti.

2. Výše vkladu společníka [jméno společníka 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] připadající na jeho podíl je [výše vkladu společníka 2] Kč. [jméno společníka 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] se zavazuje vložit do společnosti částku [výše vkladu společníka 2] Kč a splnit tuto vkladovou povinnost splacením do 30 dnů od založení společnosti.

3. Výše vkladu společníka [jméno společníka 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] připadající na jeho podíl je [výše vkladu společníka 3] Kč. [jméno společníka 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště] se zavazuje vložit do společnosti částku [výše vkladu společníka 3] Kč a splnit tuto vkladovou povinnost splacením do 30 dnů od založení společnosti.

4. Správcem vkladu zakladatelé určují [jméno správce], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

VII. Jednatelé a způsob jednání za společnost

1. Společnost má [počet jednatelů] jednatelů. 

2. [popis způsobu jednání jednatelů za společnost].

3. Prvními jednateli společnosti se určují:

- [jméno jednatele 1], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 2], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].

- [jméno jednatele 3], nar. [datum narození], bydliště [adresa bydliště].