Souhlas s umístěním sídla

Souhlas s umístěním sídla

(vzor ke stažení zdarma)

Já, níže podepsaný/á:

Jméno: [majitele objektu]

Datum narození:[majitele objektu]

Bydliště: [majitele objektu]

tímto prohlašuji, že

souhlasím s umístěním sídla společnosti [název] v nemovitosti na adrese [adresa objektu].

Datum:

Podepsán/a: [úředně ověřený podpis majitele objektu]