Prohlášení správce vkladu

Prohlášení správce vkladu

(vzor ke stažení zdarma)

Já, níže podepsaný/á:

Jméno: [správce vkladu]

Datum narození: [správce vkladu]

Bydliště: [správce vkladu]

tímto potvrzuji, že vklady společníků na základní kapitál společnosti [název] byly těmito společníky splaceny v souladu se zakladatelským právním jednáním společnosti takto:

Jméno: [společníka] - splacený vklad Kč: [částka]

[zadat pro všechny společníky společnosti]

Toto prohlášení se vystavuje pro účely zápisu společnosti do veřejného rejstříku.

Datum:

Podepsán/a: [správce vkladu]