Kmenový list

Kmenový list

(vzor ke stažení zdarma)

Název: [firmy]
IČ: [firmy]
se sídlem [adresa firmy]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [název soudu], oddíl [oddíl obchodního rejstříku], vložka [vložka obchodního rejstříku]

Číslo kmenového listu: [pořadové číslo]
Jméno/název společníka: [jméno]
Dat.nar./IČ společníka: [datum nebo IČ]
Bydliště/sídlo společníka: [adresa bydliště nebo sídla]
Výše vkladu: [částka]
Velikost podílu: [velikost podílu]
Číslo a typ podílu: [označení podílu - základní/jiný]
Datum vystavení: [datum vydání kmenového listu]

Podpis jednatelů: