Založení s.r.o. do 100 EUR? I přes novelu zákona nemožné

Učí se to na právnických fakultách hned v prvních hodinách korporátního práva. Registraci firmy lze rozdělit na dvě základní fáze. První je "založení", čímž se rozumí sepsání zakládací listiny jejími zakladateli, v případě s.r.o. společenské smlouvy ve formě notářského zápisu. Druhou je pak samotný "vznik" společnosti, kdy je firma zapsána do obchodního rejstříku, je jí přidělené IČ a od té doby může začít legálně podnikat. Mezi založením a vznikem probíhá vlastní proces registrace, kdy jsou obstarávány zákonem předepsané dokumenty nutné pro zápis firmy do obchodního rejstříku.

Uvedeným rozdělením se zřejmě inspirovali autoři poslední novely zákona o soudních poplatcích, kterým mělo být vyhověno požadavku Evropské unie na snížení nákladů na založení s.r.o. do částky 100 EUR (3.000 Kč). Novela snížila některé poplatky u společností s ručením omezeným, které budou mít pouze jednoduché společenské smlouvy se základními zákonem vymezenými náležitostmi.

Novelou došlo ke snížení notářského poplatku za samotné "založení" firmy (tj. sepsání společenské smlouvy s.r.o.) a zrušení soudního poplatku za zápis firmy do obchodního rejstříku, které tak splňují limit stanovený Evropskou unií. Nicméně další poplatky na úkony, které jsou nezbytné pro "vznik" firmy, tj. její zápis do obchodního rejstříku, zůstaly nedotčeny.

Jedná se zejména o poplatek notáři za vydání osvědčení o splnění podmínek pro zápis firmy do obchodního rejstříku (1.000 Kč + DPH), paušální poplatek notáři za provedení zápisu firmy do obchodního rejstříku (300 Kč + DPH). Dále musí běžná firma zaplatit poplatek za vydání živnostenského listu placený živnostenskému úřadu , neboť bez tohoto nelze až na výjimky firmu do obchodního rejstříku zapsat (1.000 Kč). Mezi další placené poplatky pak patří povinné poplatky za výpisy z rejstříku trestů jednatelů firmy a poplatek za výpis z katastru nemovitostí dokládaný k zápisu sídla firmy, neboť tyto výpisy si notář na rozdíl od obchodního rejstříku nemůže obstarat sám bezplatně. Dalšími poplatky pak mohou být poplatky notáři za vydání stejnopisů notářských zápisů, poplatky za ověřování podpisů na listinách apod.

V důsledku uvedeného je tak reálná výše zákonných poplatků podstatně vyšší než původně avizovaná částka, u běžné firmy vyjde přibližně na 6.000 Kč + DPH. Přestože se jedná o vítané snížení přibližně na polovinu doposud hrazené částky, původní předpoklady o dramatickém snížení na limit požadovaný Evropskou unií zůstaly nenaplněny.

Změna vešla v platnost 7.6.2016. Od této doby je možnost založení firmy za nižší částku zákonných poplatků plně dostupná i na našem portálu