Levnější založení s.r.o.? Zatím jen plané sliby.

Velké očekávání veřejnosti vyvolal připravovaný systém přímých zápisů notářů do obchodního rejstříku, který měl podle původních představ Ministerstva spravedlnosti celý systém registrací nových firem výrazně zlevnit a urychlit. Systém, který měl dle zákona fungovat již před půldruhým rokem, uvádí Ministerstvo do provozu v těchto dnech.

Zavádění systému bylo provázeno příslibem zlevnění registrací, neboť doposud účtovaný soudní poplatek za zápis do rejstříku ve výši 6.000 Kč se snižuje na 2.700 Kč. V praxi se však ukazuje, že to s reálným zlevněním nakonec nebude tak horké.

Namísto soudního poplatku si zapisující notáři totiž budou nově účtovat poplatek za vyhotovení dalšího notářského zápisu o provedení registrace ve výši 1.000 Kč + DPH a režijní poplatek za provedení zápisu do rejstříku v částce 300 Kč + DPH. Notáři navíc nebudou moci využívat možnost bezplatného získávání výpisů z rejstříku trestů a katastru nemovitostí jako dosud rejstříkové soudy, a tyto proto budou pořizovat přes standardní CzechPoint. Každý takový výpis přitom přijde na 100 Kč + DPH. Např. u firmy se dvěma jednateli tak bude reálná úspora na poplatcích ve finále pouze necelých 1.000 Kč. Plánované úspory při zakládání nových firem se tak zatím nekonají a poplatky se pouze přesouvají z kapsy státu do kapes notářů.

V legislativním plánu Ministerstva je nyní další zjednodušení celého procesu zakládání, které by mělo umožnit založení prostřednictvím jednoho kontaktního místa. S ohledem na to, že se tato změna dotkne celé řady zákonů, které bude nutné pro tento účel přepracovat, je praktické zavedení takové změny zatím zcela v nedohlednu. Na opravdu levné založení nové firmy, jak je známe např. z anglosaských zemí, si proto budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Veškeré změny vyplývající ze zaváděných přímých zápisů notářů jsou již nyní na www.ZalozFirmu.cz zprovozněny, uživatelé i nadále zaplatí za registraci nové firmy pouze zákonné poplatky hrazené státu a notáři. Registraci nové firmy prostřednictvím www.ZalozFirmu.cz tak můžete pořídit již od 10.000 Kč + DPH.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se uvedené problematiky nás prosím kontaktujte.