Spuštěno zakládání akciových společností a živností

Na portálu www.ZalozFirmu.cz byly spuštěny nové moduly pro bezplatné zakládání akciových společností (a.s.) a živností (ŽL) přes internet.

Zprovoznění nových modulů navazuje na dosavadní úspěšný koncept bezplatných internetových registrací společností s ručením omezeným (s.r.o.), kterých bylo za dosavadní působnosti portálu založeno již téměř 1.200 firem.

Stejně jako u s.r.o. probíhá internetová registrace akciových společností i živností přes online registrační formulář, prostřednictvím kterého podnikatel zadá údaje o zakládané firmě. Dokumentaci potřebnou k dokončení registračního procesu vygeneruje portál automaticky a podnikatel ji podepíše elektronicky s použitím elektronického podpisu přímo v rámci registračního formuláře nebo po vytištění běžným způsobem. Registrace firmy na všech příslušných úřadech je následně dokončena elektronicky provozovatelem. Podnikatel po ukončení registrace obdrží složku s kompletní firemní dokumentací včetně výpisu z obchodního, resp. živnostenského rejstříku.

Služba je bezplatná, hradí se pouze zákonem předepsané správní a soudní poplatky. Ty vyjdou u běžné a.s. přibližně na 27.000 Kč a u živností na 1.300 Kč. Celkové náklady na založení firmy tímto způsobem jsou tak stejné, jako kdyby si podnikatel zařizoval celou registraci sám bez další asistence.

ZalozFirmu.cz tak pokračuje v úsilí o zjednodušování podmínek zakládání nových firem, úsporu vstupních nákladů podnikatelů při zahájení podnikání a usnadňování vstupu nových podniků na trh. Díky internetu podnikatel vyřídí veškeré formality spojené se založením firmy během pár minut přes počítač, aniž by musel osobně navštívit jakýkoliv úřad, vyplňovat obsáhlé formuláře nebo hradit dodatečné výdaje spojené se založením firmy. Firmu lze tímto způsobem založit kdekoliv v České republice.