Silniční motorová doprava - změny od 1.8.2022

Silniční motorová doprava - změny od 1.8.2022

Od 1.8.2022 se mění podmínky provozování silniční motorové dopravy pro některé kategorie vozidel a s tím související změny koncesovaných živností pro silniční dopravu u živnostenských úřadů.

 

Silniční motorovou dopravu lze aktuálně provozovat v následujících kategoriích:

nemění se

  • silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí (tzv. "velká nákladní doprava")
  • silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče ("velká osobní doprava")
  • silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče ("malá osobní doprava")

mění se

  • silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí ("malá nákladní vnitrostátní doprava" s omezením "nákladní mezinárodní doprava malými dodávkami")

přidává se

  • silniční motorová doprava nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí ("malá nákladní mezinárodní doprava")

Dosavadní malá nákladní doprava tak byla rozdělena tak, že bez doložení odborné a finanční způsobilosti ji lze nadále provozovat při vnitrostátním provozu do 3,5 tuny bez omezení, ale při mezinárodním provozu pouze vozidly do 2,5 tuny (dodávkami).

Pokud chce provozovatel provozovat malou nákladní mezinárodní dopravu většími vozidly (2,5 - 3,5 tuny), musí si k této činnosti obstarat novou koncesi. Pro její vyřízení se vyžaduje doložení obdobných dokladů jako pro velkou nákladní dopravu, zejm. doklady o odborné a finanční způsobilosti, usazení, dobré pověsti a vazbě odpovědného zástupce.

Provozuje-li provozovatel silniční motorové dopravy malou nákladní mezinárodní dopravu (tj. vozidly 2,5 - 3,5 tuny) na základě stávající koncese na malou silniční motorovou dopravu (u které nebyly dokládány žádné specifické doklady), musí požádat živnostenský úřad nejpozději do 1.2.2023 o vydání nové koncese na malou nákladní mezinárodní dopravu a tuto koncesi doložit potřebnými doklady.

Potřebujete vyřídit novou koncesi pro vaše podnikání v oblasti silniční motorové dopravy? Kontaktujte nás, pomůžeme vám.