Povinnost evidence skutečných majitelů firem do 1.1.2019

Nejpozději do 1.1.2019 musí všechny firmy zapsané v obchodním rejstříku provést registraci svých tzv. skutečných majitelů do nově zřízené evidence skutečných majitelů vedené u obchodních soudů. Stanoví tak novela zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Na https://issm.ZalozFirmu.cz jsme zpřístupnili online aplikaci, prostřednictvím které můžete provést zápis do této evidence online. Aplikaci může využít každá firma zapsaná v obchodním rejstříku, nemusí být založená přímo přes ZalozFirmu.cz.

Podrobnější popis použití aplikace, informace, kdo je považován za skutečného majitele firmy a další související náležitosti naleznete přímo na https://issm.ZalozFirmu.cz.