Na založení s.r.o. bude stačit jedna koruna

Vláda schválila návrh nového zákona o obchodních korporacích, který by měl přinést zásadní změny v zakládaní a fungování obchodních firem. Zákon by měl nahradit dosavadní zastaralý obchodní zákoník a autoři si slibují podstatné zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání a jeho liberalizaci.

Podle návrhu zákona by měl k založení nejběžnějšího typu společnosti s ručením omezeným postačovat základní kapitál již ve výši 1 Kč, na rozdíl od dosavadního minimálního kapitálu 200.000 Kč.

Návrh zákona tak reaguje na situaci, kdy při současné úpravě základní kapitál ztratil svoji základní funkci na ochranu věřitelů, neboť firmy nemají povinnost držet tento kapitál na svých účtech a tento se nezřídka stává pouze účetní položkou.

Ochrana věřitelů bude napříště zajištěna jinými způsoby, zejména zvýšenou odpovědností jednatelů, propojením s insolvenčním zákonem, pravidly 'wrongful tradingu', pravidly správy majetku a regulacemi podnikatelských seskupení.

Zjednodušením úpravy bude ČR následovat legislativy řady západoevropských zemí, kde byla povinnost složení základního kapitálu zcela zrušena nebo redukována na minimální hodnoty.

V případě, že návrh zákona bude schválen v dalším legislativním procesu, vstoupí v platnost 1.1.2012.