Jaký základní kapitál měly firmy v roce 2014?

Jednou z novinek, kterou ohledně zakládání nových firem přinesl zákon o obchodních korporacích, je snížení hranice základního kapitálu až na 1 Kč. Jak tuto možnost využívali v roce 2014 podnikatelé zakládající své firmy prostřednictvím www.ZalozFirmu.cz?

Z celkového počtu firem založených v roce 2014 přes ZalozFirmu.cz bylo:

  • s kapitálem 1 Kč: 12%
  • s kapitálem od 2 Kč do 20.000 Kč: 45%
  • s kapitálem od 20.000 Kč do 50.000 Kč: 11%
  • s kapitálem od 50.000 Kč do 200.000 Kč: 7%
  • s kapitálem od 200.000 Kč a vyšším: 25%

Ze statistik za rok 2014 je tedy zřejmé, že podnikatelé poměrně hojně využívali možnost složení základního kapitálu v nižší výši než před rokem 2014. Více než 2/3 podnikatelů přitom volilo kapitál nižší než 50.000 Kč. Nejvíce podnikatelů, téměř polovina, volilo kapitál v rozmezí do 20.000 Kč. Nejmenší povolenou výši kapitálu 1 Kč si vybralo 12% zakládaných firem. A konečně více než čtvrtina zakládaných s.r.o. zůstala u dříve povinné částky 200.000 Kč nebo vyšší.