Základní kapitál – jaký zvolit při založení s.r.o.?

Jednou z novinek, kterou do zakládání nových firem přinesl nový zákon o obchodních korporacích, je snížení hranice požadovaného základního kapitálu firmy až na 1 Kč. Pro volbu správné výše základního kapitálu lze doporučit zvážit následující aspekty.

Důvěryhodnost firmy

Základní kapitál ani za předchozí právní úpravy neplnil svou původně zvažovanou funkci. Tou měla být alespoň určitá garance splacení případných dluhů firmy. Nic totiž nebránilo podnikatelům tyto peníze vybírat a používat pro jakékoliv účely. Pokud se společnost dostala do problémů, prostředky základního kapitálu již většinou stejně nedisponovala. Kapitál, jako položku vypovídající o finančním zdraví firmy, tak nebraly v úvahu např. ani banky či úřady poskytující dotace.

Ani v současné době není v řadě oborů otázka kapitálu příliš brána v potaz. Například ordinace lékařů, které jsou v současnosti často převáděny na právní formu s.r.o., využívají zpravidla základní kapitál do 1.000 Kč. U tohoto podnikání jde totiž zpravidla o řešení interní struktury podnikatele, které nemá dopad na vnímání podnikatele u veřejnosti. Pacienty totiž většinou zajímají spíše odborné kompetence daného lékaře, nikoliv to, pod jakou hlavičkou (a s jakým kapitálem) podniká. Totéž může platit např. pro pekaře, kosmetické salóny apod., tedy obecně pro služby lokálně orientované a spočívající v osobní znalosti lokálních spotřebitelů.

Výše kapitálu však může hrát určitou psychologickou roli v odvětvích, která jsou vysoce konkurenční a kde každý detail může dotvářet celkový obraz firmy a její důvěryhodnosti u spotřebitelů. Může se jednat např. o firmy zabývající se finančním poradenstvím, mezinárodním obchodem apod. Obecně je tedy výše kapitálu více směrodatná pro podnikatele, kteří nabízejí služby širšímu spektru spotřebitelů, často na celostátní nebo mezinárodní úrovni a zpravidla ve velmi konkurenčních odvětvích.

Vstup budoucích spolumajitelů firmy

Pokud firma zvolí základní kapitál ve výši 1 Kč, znesnadňuje si tím přibírání nových společníků (investorů) firmy v budoucnu. Minimální kapitál již nelze dále dělit, a převést tak část podílu na tohoto nového společníka. Firma pak musí postupovat formou navýšení základního kapitálu, což je postup administrativně i nákladově podstatně náročnější.

Pokud tedy váháte, jaký kapitál je pro vaši firmu nejvhodnější, zamyslete se zejména, zda vaše budoucí zákazníky bude zajímat, v jakém je vaše firma finančním zdraví. Dále vždy zvažujte možnost budoucího vstupu dalšího společníka do firmy, protože v takovém případě budete potřebovat část vašeho podílu ve firmě rozdělit na menší části.

Lze proto doporučit základní kapitál ve výši alespoň 1.000 Kč. Kapitál do této částky v současné době volí řada firem a je tedy pouze otázkou času, než firmy s takovým kapitálem budou na trhu zcela obvyklé.

Některé firmy také volí kapitál 20.000 Kč. Činí tak zřejmě proto, že na výpisu z obchodního rejstříku taková suma vypadá podobně jako dřívější minimální kapitál 200.000 Kč.

Základní kapitál, byť pouze v minimální výši, musí být i nadále při zakládání firmy složen na bankovním účtu založeném na jméno firmy. Banka pak kapitál ze zákona blokuje až do doby zápisu firmy do obchodního rejstříku. Poté je kapitál uvolněn a firma s ním může disponovat bez omezení.