Jak založit: výrobu a prodej kosmetiky

Jak založit: výrobu a prodej kosmetiky

Vyrábíte si svou vlastní kosmetiku a láká vás vedle vlastní spotřeby také její prodej? Recepty na vlastnoruční výrobu krémů se to dnes díky stoupajícímu trendu přírodní kosmetiky jen hemží. Zato informací jak postupovat, pokud byste si s vlastními výrobky rádi otevřeli obchod a nabídli tak světu novou zajímavou službu, naopak mnoho  nedohledáte. Aby se váš sen nerozplynul z důvodu nedostatku informací o všech formálních náležitostech povinných pro různé formy tohoto druhu podnikání, máme pro vás konkrétní tipy jak na to.

 

Prodej registrovaných kosmetických produktů

V nejjednodušší situaci z hlediska přípravy a rozjezdu podnikání jste tehdy, chcete-li obchodovat pouze se surovinami pro výrobu domácí kosmetiky a s kosmetickými přípravky, které již byly uvedeny na trh EU. Pro prodej surovin na výrobu domácí kosmetiky a výrobků domácí kosmetiky budete potřebovat živnostenské oprávnění "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona" v podoboru "maloobchod/velkoobchod". Jedná se o živnost volnou, takže k jejímu udělení nebudete potřebovat žádné osvědčení o příslušné kvalifikaci. Samotný prodej však musíte provozovat pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu stavebně schváleny. V případě, že prostory nejsou k provozu kolaudovány, bude nutné provést jejich rekolaudaci na příslušném stavebním úřadě a opatřit si zároveň souhlas vlastníka objektu s provozem firmy. Provozovnu si můžete zřídit i přímo v místě svého bydliště, vztahují se k tomu však stejné kolaudační podmínky. Jsou-li součástí prodeje i výrobky využitelné v potravinářství (jako např. některé tuky a oleje), budou se na vás vztahovat také podmínky pro zřízení potravinářské provozovny. Před samotným zahájením prodeje pak následně bude nutné obstarat si závazné stanovisko příslušné hygienické stanice. Všechny k tomu potřebné náležitosti naleznete např. zde.

Kvalifikace výrobců a podmínky pro uvedení vlastních produktů na trh

Samotná výroba kosmetiky také není podmíněna žádnou odbornou kvalifikací, protože příslušná živnost "Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků" spadá do režimu živností volných. Specifické povinnosti vám však vzniknou v situaci, kdy se rozhodnete uvést své (či jakékoliv nové dosud neregistrované kosmetické výrobky) na trh. Pro tento účel je totiž potřeba provést zhodnocení bezpečnosti daného kosmetického přípravku ve vztahu ke zdraví fyzických osob. Takové zhodnocení může provádět pouze fyzická osoba, která má ukončené vysokoškolské vzdělání v oblasti lékařství, farmacie, chemie nebo v příbuzných oborech se zaměřením na toxikologii, a to v rozsahu zkoušek stanovených v § 29 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Protože oficiální seznam těchto osob neexistuje, je možné se v této věci obrátit přímo na Národní referenční centrum pro kosmetiku.

Před prvním uvedením přípravku na trh pak bude potřeba provést registraci údajů vztahujících se k novému kosmetickému přípravku v evropském notifikačním portálu CPNP. Manuál včetně všech důležitých odkazů naleznete zde.

Označovací povinnost se na vás bude vztahovat i tehdy, pokud budete již registrované kosmetické přípravky či suroviny na jejich výrobu pouze balit do vlastních nádob. Vzhledem ke komplexnosti této problematiky však rozhodně doporučujeme konzultovat všechny konkrétní podmínky osobně na hygienické stanici příslušné podle místa vašeho podnikání.

Další kosmetické služby v rámci prodeje

Chcete-li, aby součástí vašeho obchodu mohl být např. i kosmetický salón či koutek určený k testování prodávaných přípravků, budete si muset rozsah svého živnostenského oprávnění rozšířit vedle maloobchodu ještě o další obor. Poskytování kosmetických služeb a poradenství bude z vaší strany vyžadovat živnostenské oprávnění v oboru kosmetické služby (a to i v případě, že se jedná pouze o líčení či testování kosmetiky v rámci prodeje). Tato činnost navíc již spadá do režimu vázaných živností, pro které budete povinni vykázat příslušnou kvalifikaci nebo praxi, příp. si pro ni zajistit odborného garanta.

S konkrétními dotazy ohledně Vaší živnosti nás můžete kdykoliv kontaktovat.

Živnostenské oprávnění můžete získat prostřednictvím našeho portálu ZalozFirmu.cz on-line a zdarma. Více informací naleznete zde.