Hospodářská komora novým partnerem ZalozFirmu.cz

Hospodářská komora České republiky se stala novým partnerem ZalozFirmu.cz.

Hospodářská komora ČR je nejsilnější organizací zastupující zájmy podnikatelů v České republice. V současné době sdružuje přímo více než 13.000 členů z řad malých, středních i velkých podniků. Hlavním posláním komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů komory.

Hospodářská komora poskytuje podporu začínajícím podnikatelům mimo jiné i prostřednictvím Informačních míst pro podnikatele (InMP), kde mohou podnikatelé na jednom místě získat základní informace potřebné pro své podnikání. Podnikatel se může na kontaktní místo se svým dotazem obrátit osobně, telefonicky, pomocí elektronické pošty nebo prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách komory.

Více informací na www.komora.cz.