Dotace na pořízení elektromobilu

Společnost ZF Services s.r.o. provozující prostřednictvím webové aplikace dostupné na www.ZalozFirmu.cz sdílené centrum služeb poskytující začínajícím podnikatelům službu bezplatného zakládání nových firem online přes Internet, pořídila pro svou provozovnu nacházející se na adrese Pražská 132/4, 460 01 Liberec elektromobil s přispěním evropských dotací.

Projekt s názvem Elektromobilita ZF Services byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Logo_EU_OPPIK.png

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu podpory: Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny

Název projektu: Elektromobilita ZF Services

Jméno žadatele: ZF Services s.r.o.  

Termín realizace: 28.3.2017 – 31.3.2019

Způsobilé výdaje: 489.305,00 Kč

Dotace: 366.978,75 Kč

Popis projektu

Cílem projektu bylo pořízení elektrického bateriového osobního vozidla pro výkon pracovních činností společnosti.

Závěry a výsledky projektu

Na základě provedeného výběrového řízení došlo k pořízení jednoho bateriového elektrického osobního vozidla tovární značky BMW i3. Pořízením vozidla došlo k nahrazení dosavadního vozidla se spalovacím motorem, snížení nákladů na provoz služebních vozidel společnosti, zavedení inovativní technologie jako součást digitalizace pracovních procesů firmy a zvyšování povědomí o společnosti jakožto moderní firmy využívající inovativní technologie na ochranu životního prostředí.

Fotografie realizovaného projektu

EV1.jpg

 

EV2.jpg

 

EV3.jpg

 

EV4.jpg

 

Elektronická brožura projektu ke stažení zde.