Autorizovaná konverze převede originály dokumentů do elektronické podoby

V souvislosti se zavedením provozu datových schránek byla zprovozněna související služba tzv. autorizované konverze dokumentů umožňující převádění originálů písemných dokumentů do elektronické podoby a naopak. Dokument v elektronické podobě zpracovaný autorizovanou konverzí má stejnou platnost jako písemný originál tohoto dokumentu a lze jej plně použít i v úředním styku.

Službu autorizované konverze poskytují pobočky CzechPoint (Česká pošta, notáři, obecní úřady a další).

ZalozFirmu.cz umožňuje přijímání dokumentace nutné pro registraci nové firmy i v elektronické podobě zpracované autorizovanou konverzí. Za tímto účelem se uživatel dostaví na kteroukoliv pobočku CzechPointu s originálem příslušného dokumentu a požádá o převedení tohoto dokumentu do elektronické podoby cestou autorizované konverze. Současně požádá, aby elektronická podoba dokumentu byla uložena do tzv. Úschovny. Úschovna je centrální úložiště převedených dokumentů, ze kterého lze dokument stáhnout pro pozdější potřebu.

Uživatel poté zašle emailem provozovateli ZalozFirmu.cz tzv. konverzní číslo přidělené mu pobočkou CzechPoint, které umožní ZalozFirmu.cz stáhnout elektronický dokument z Úschovny pro další využití k registraci firmy. Číslo konverze je nutné zaslat co nejdříve, neboť dokument převedený konverzí je uložen v Úschovně nejvýše po dobu tří dnů.

Více informací na www.CzechPoint.cz.