Vygenerovaly se mi dokumenty k založení firmy, co mám dále udělat?

  1. Vytiskněte dokumenty uvedené v tabulce dokumentu POKYNY K REGISTRACI a podepište je příslušnou osobou. V případě, že je vyžadováno ověření podpisu nebo ověřená kopie listin, ověřte tento podpis na kterémkoliv CzechPointu.
  2. Pokud je požadováno obstarání dalších dokumentů uvedených v tabulce dokumentu POKYNY K REGISTRACI, obstarejte také tyto zbývající dokumenty. Je-li vyžadován originál nebo úředně ověřená kopie takového dokumentu, proveďte jeho ověření na kterémkoliv CzechPointu.
  3. Předepsané dokumenty uvedené v tabulce zašlete poštou na adresu naší pobočky ZalozFirmu.cz, Železná 255/24, 460 01 Liberec, Česká republika. Dokumenty můžete také nechat konvertovat do elektronické podoby a poté zaslat elektronicky, postup konverze naleznete zde.
  4. Uhraďte částku hotových výdajů spojených s registrací firmy podle faktury připojené k dokumentaci pod názvem <číslo registrace>_Faktura.pdf‘.