V registrační dokumentaci jsem neobdržel formulář souhlasu s umístěním sídla, kde je chyba?

V případě, že adresa bydliště podnikatele je shodná s adresou, na které bude mít sídlo své firmy, souhlas s umístěním sídla se nevyžaduje.