Přišla mi výzva na zaplacení poplatku do dalšího rejstříku, mám to zaplatit?

Pokud je registrace firmy z naší strany již dokončena, žádné další platby v souvislosti s registrací nevyžadujeme. Zpravidla se jedná o aktivitu tzv. katalogových firem provozujících soukromé katalogové seznamy. Tyto soukromé firmy využívají veřejně dostupných dat obchodního a živnostenského rejstříku a obesílají podnikatele s výzvou k platbě za registraci v takovém seznamu. Výzva často napodobuje úřední styl dokumentů, což může vyvolat klamavý dojem, že zápis do takového seznamu je povinný. Doporučujeme na takové nabídky nereagovat a požadovaný poplatek nehradit.

Více o aktivitách katalogových firem naleznete v článku dostupném zde.