Přišla mi aktualizace o přidělení IČ, je již firma funkční?

Přidělením IČO došlo k dokončení zápisu firmy v příslušném rejstříku, firma začala právně existovat a je možné již jejím jménem podnikat bez omezení vč. vystavování faktur apod. Zašleme vám ještě konečnou zprávu a průběhu registrace s doporučením dalších kroků, které byste měli v začátcích podnikání provést, tímto bude registrační proces z naší strany dokončen.