Osoba, která má poskytnout souhlas s udělením sídla, není majitelem prostor, ale má tyto prostory v pronájmu, může souhlas udělit?

Osoba, která není přímým vlastníkem prostor, může udělit souhlas s umístěním sídla v případě, že je k udělení takového souhlasu oprávněna ze smluvního vztahu s vlastníkem prostor. Tak je tomu například v případě, že vlastník prostor udělí této osobě souhlas s poskytováním prostor do podnájmu. V případě, že osoba nedisponuje souhlasem přímého vlastníka prostor, je pro účely registrace nutné obstarat souhlas s umístěním sídla přímo vlastníka prostor.