Nechodí mi informační e-maily o stavu registrace, v čem je problém?

Nedoručení informačních e-mailů může mít následující příčiny:

Nevyžádaná pošta: E-mailová zpráva byla vaším e-mailovým programem zařazena do složky nevyžádané pošta. Nastavte si adresu info@zalozfirmu.cz jako bezpečného odesílatele.

Jiná e-mailová adresa: Při registraci uživatele jste zadali chybnou nebo jinou e-mailovou adresu, než kterou používáte ve svém e-mailovém programu. Ověřte správné nastavení e-mailu ve vašem uživatelském profilu.

Odmítnutí poštovním serverem: V některých případech je jsou e-mailové zprávy odmítnuty již serverem zpracovávajícím příchozí poštu a nejsou vůbec doručeny do e-mailové schránky uživatele. Zkuste zadat jiný korespondenční e-mail ve vašem uživatelském profilu.

Jiné: V případě, že problém nebyl vyřešen, kontaktujte naši linku podpory.