Může být společníkem firmy cizinec? Musí mít pro takové účely povolení k pobytu na území České republiky?

Společníkem firmy může být fyzická nebo právnická osoba, která je cizincem. Taková osoba nemusí mít pro účely vlastní registrace jako společníka firmy uděleno povolení k pobytu na území České republiky.